Míľniky spoločnosti


Pri svojej činnosti vychádzame  z dlhoročných skúsenosti konateľa spoločnosti v oblasti správy nehnuteľností. Celé sa to začalo v roku 2006, kedy sa konateľ rozhodol prijať ponúknutú pracovnú príležitosť v zahraničí ako výzvu a dosiahnuť úspech...

  • 2007 - terajší konateľ spoločnosti Montania Consult sa zúčastnil medzinárodného projektu ako  projektový manažér tohto tímu. Úlohou projektu bolo nastaviť svetové štandardy poskytovania integrovaných FM služieb pre  Philip Morris International Inc. v Charkove na Ukrajine
  • 2010 - otvorenie živnosti na poskytovanie poradenských a konzultačných firiem v oblasti technickej správy budov a integrovaných služieb FM
  • 2018 - transformácia z FO  na s.r.o. a vznik spoločnosti
  • 2019 - rozšírenie poskytovaných služieb o revízie elektrických zariadení do 1.000 V
  • 2020 - rozšírenie portfólia služieb o realizácie systémov kúrenia, chladenia a sanity